Index: Victims, full nameसूची: पीडित, पूरा नाम

Sanukanchho Bishwakarma | सानुकान्छो विश्वकर्मा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण