2006-04-23 - press release - NHRC२०६३-०१-१० - प्रेस विज्ञप्ति - रामाअआ

Archive ref no: NCA-20183 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-20183

मिति: 2006-04-23
आयोगले श्री ५ को सरकारलाइ पत्र पर्ठाई, सफारिस, २०६३, बैशाख १०

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीहरुले २०६२/१२/२४ गतेदेखि सात राजनीतिक दलहरुको आव्हानमा मुलकमा भएका शान्तिपूण्ा विरोध प्रदर्शनको स्थलगत रुपमा अनुगमन गरिरहेको र प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा आयोगले आज मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ९ (च) बमोजिम श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पर्ठाई तपसीलमा उल्लिखित व्यवस्था गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छः-

सिफारिसहरुः

सात राजनीतिक दलहरुलाई आयोगको अपील
ध्रुव नेपाल

नि.सचिव