2005-11-05 - press release - NA२०६२-०७-१९ - प्रेस विज्ञप्ति - नेसे

Archive ref no: NCA-19967 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-19967

आतंककारीले गरेका थप ज्यादतिहरु

यसै गरी ज्यादतीपूण कुकृत्यहरु प्रदर्शन गरी आफ्नो कायरता प्रस्तुत गर्ने क्रममा आतंककारीहरुले निम्न घटनाहरु घर्टाई आतंककारी कृयाकलापलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

RNA HQ
05 November 2005