2005-11-02 - press release - NA२०६२-०७-१६ - प्रेस विज्ञप्ति - नेसे

Archive ref no: NCA-19959 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-19959

आतंककारीले गरेका थप ज्यादतिहरु

यसै गरी निर्दोष एवं निहत्था र्सवसाधारणहरुमाथि ज्यादतीपूण कुकृत्यहरु प्रदर्शन गरी आफ्नो कायरता प्रस्तुत गर्ने क्रममा आतंककारीहरुले निम्न घटनाहरु घर्टाई आतंककारी कृयाकलापलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

RNA HQ
02 November 2005