2005-07-13 - press release - NA२०६२-०३-२९ - प्रेस विज्ञप्ति - नेसे

Archive ref no: NCA-19262 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-19262

आपसी झगडामा एक आतंककारीको मृत्यु

मिति २०६२ आषाढ २५ गते नुवाकोट जिल्लाको ओडारेभञ्ज्यारङ्ग इलाकामा रहेका आतंककारीहरु बीच आपसी झगडा हँुदा १ आतंककारीको मृत्यु भएको छ ।

RNA HQ
13 July 2005