2006-03-11 - incident - Sindhupalchok district २०६२-११-२७ - घटना - सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

Archive ref no: NCA-17409 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-17409

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPK-400096-01
  • Full Name: HASTA BIR SHRESTHA
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:--.--.1962 , DOLAKHA
  • Father's name:TEK BIR SHRESTHA
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:11.03.2006 / MELAMCHI / SINDHUPALCHOWK
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री