2005-01-28 - incident - Kathmandu district २०६१-१०-१५ - घटना - काठमाडौं जिल्ला

Archive ref no: NCA-14953 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-14953

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • क्र.सं.:४५
  • पीडितको नाम र थर:कृष्ण के. सी.
  • ठेगाना:बाग्लुङ नपा ३, बाग्लुङ
  • उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा:बपेत्ता
  • उल्लङ्घनकर्ता:सुरक्षाकर्मी
  • आयोगको निर्णय:भैरवनाथ गण महाराजगन्जमा गरै कानुनी थुनामा राखिएको देखिँदा कानुनी प्रक्रियामा अविलम्ब लैजान तथामिति २०६१/१०/१५मा सरु क्षाकमीद्वर्‍ारा पक्राउ गरी शाही नेपाली सेनाअर्न्तगतको व्यारेकमा थुनामा राखके ो देि खएको हदुँा निजलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र निजलाई अविलम्ब कानुनी प्रक्रियामा लैजान मिति २०६१/१०/६ मा सिफारिस गरिएको
  • आयागेबाट गरिएको सिफारिसको विवरण:च. नं. १४५३ मिति २०६१/१०/१५ गतेप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको
  • कार्यान्वयनको स्थिति:रिहा भइसकेको
  • कैफियत:आंशिक

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री