2004-12-20 - incident - Kathmandu district २०६१-०९-०५ - घटना - काठमाडौं जिल्ला

Archive ref no: NCA-14613 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-14613

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPK-202173-01
  • Full Name: RAM PRASAD RIMAL
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:07.07.1982 , NUWAKOT
  • Father's name:INDRA PRASAD RIMAL
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:20.12.2004 / Kathmandu district-BALAJU / Kathmandu district
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री