2004-11-29 - incident - Kathmandu district २०६१-०८-१४ - घटना - काठमाडौं जिल्ला

Archive ref no: NCA-14370 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-14370

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPK-400023-01
  • Full Name: GANESH GAUTAM
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:08.10.1983 , BARDIYA
  • Father's name:HOMNATH GAUTAM
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:29.11.2004 / Kathmandu district-BAGBAZAAR / Kathmandu district
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री