2004-07-00 - incident - Kathmandu district २०६१-०३-०० - घटना - काठमाडौं जिल्ला

Archive ref no: NCA-13250 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-13250

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPK-201051-01
  • Full Name: NANDA GOPAL MALI
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:--.--.1977 , LALITPUR
  • Father's name:SANU MALI
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:--.07.2004 / Kathmandu district-TAHACHAL / Kathmandu district
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री