2004-01-21 - incident - Kathmandu district २०६०-१०-०७ - घटना - काठमाडौं जिल्ला

Archive ref no: NCA-11589 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-11589

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPK-400000-01
  • Full Name: DILIP CHANDRA HADKHALE
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:11.06.1984 , TANAHU
  • Father's name:DHANA RAJ HADKHALE
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:21.01.2004 / Kathmandu district / Kathmandu district
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री