2003-10-13 - incident - Kathmandu district २०६०-०६-२६ - घटना - काठमाडौं जिल्ला

Archive ref no: NCA-10262 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-10262

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPK-200565-01
  • Full Name: DIPENDRA PANTA
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:04.04.1979 , GORKHA
  • Father's name:RESHAM BAHADUR PANTA
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:13.10.2003 / Kathmandu district-NAYABAZAAR / Kathmandu district
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री