2002-01-00 - incident - Baglung district २०५८-०९-०० - घटना - बाग्लुङ्ग जिल्ला

Archive ref no: NCA-03194 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-03194

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPK-430022-01
  • Full Name: MILAN BHANDARI
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:19.12.1975 , Baglung district
  • Father's name:MAN BAHADUR BHANDARI
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:--.01.2002 / Baglung district / Baglung district
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री