2001-07-14 - incident - Kathmandu district २०५८-०३-३० - घटना - काठमाडौं जिल्ला

Archive ref no: NCA-02371 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-02371

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPK-400083-01
  • Full Name: SHANTI RAM KARKI
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:25.03.1975 , DOLAKHA
  • Father's name:HARI BAHADUR KARKI
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:14.07.2001 / Kathmandu district / Kathmandu district
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री