2000-11-22 - incident - Kathmandu district २०५७-०८-०७ - घटना - काठमाडौं जिल्ला

Archive ref no: NCA-01863 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-01863

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPN-200023-01
  • Full Name: BIMAL GYAWALI
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:21.02.1982 , GULMI
  • Father's name:NARAYAN PRASAD GYAWALI
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:22.11.2000 / Kathmandu district-NAYABANESHWOR / Kathmandu district
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री