1999-05-21 - incident - Kathmandu district २०५६-०२-०७ - घटना - काठमाडौं जिल्ला

Archive ref no: NCA-01062 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-01062

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ICRC Nr:NPK-201922-01
  • Full Name: MILAN NEPALI
  • Sex:M
  • Date (DD.MM.YYYY) & Place of birth:22.05.1968 , CHITWAN
  • Father's name:TIL BAHADUR KHAWAS
  • Date (DD.MM.YYYY) and place of last news:21.05.1999 / Kathmandu district-SUNDHARA / Kathmandu district
  • Is sought by:RELATIVE
  • Last update:30.08.2010

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री