0000-00-00 - incident - District not available ००००-००-०० - घटना - जिल्ला नखुलेको

Archive ref no: NCA-18436 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-18436

Alleged incident overview | घटेको भनिएको घटनाको समीक्षा

Information regarding alleged incident | घटेको भनिएको घटनासम्बन्धी जानकारी

  • ने.क.पा.(माओवादी) द्वारा कब्जामा लिई अवस्था अज्ञात पारिएका भनी आयोगको क्षेत्रिय कार्यालय नेपालगञ्जमा परेका उजुरीहरुको विवरण
  • क्र.सं.४०
  • पीडितको नाम, थरदामोदर खवास
  • ठेगाना-

Incident Reference Tools | घटनासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री