Index: Victims, full nameसूची: पीडित, पूरा नाम

Dambar Bahadur Bishwakarma | डम्बर बहादुर विश्वकर्मा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण